Kurucu Mesajı

Kurucu Mesajı

Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP) ; farklı disiplinlerden araştırmacılar arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırarak disiplinlerarası etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra faaliyet alanıyla ilişkili konularda ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Tartışma kültürünün akademik çevrelerde, medyada ve kamuoyunda yaygınlaştırılmasını temel almaktadır. ODAP, Türkiye’nin ulusal çıkarları çerçevesinde devletin her kurumuyla bilgi paylaşma ile yapıcı eleştiriye ve analize duyulan ihtiyacı karşılama gibi her türlü destekleyici misyona sahiptir.

ODAP bir think – thank Platformu olarak yalnızca araştırma faaliyetlerini amaçlamamaktadır. Aynı zamanda genç akademisyenlerin yetiştirilmesi ve akademik camiaya kazandırmak üzere yoğun bir çalışma içerisindedir. Bir diğer amacımız ise kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleri bulunan gençlerin, hedefleri üzerine yetiştirilmesi ve desteklenmesi amaçlarımız arasında yer almaktadır. Farklı kültürlerden birçok akademisyenin bir arada çalıştığı ve genç akademisyenlerin araştırmacı sıfatı ile tecrübe kazandığı çok katmanlı bir yapı olarak kurulmuştur.

Güçlü akademik ekibiyle birlikte sürdürülebilir, sürekli ve etkili araştırma yöntemlerini bir arada bulunduran kurumumuz gelecek vizyonunu da bu esaslar üzerinden şekillendirmektedir. ODAP bir araştırma kuruluşu olarak akademik kongre, akademik dergi, seminer, analiz yazıları, e-panel (Webinar), panel, e-dergi ve pek çok diğer faaliyetleri ile kamuoyunu aydınlatmayı hedef haline getirmektedir.  Politika uygulama alanlarını bölgesel ve küresel ölçekte ele alarak pek çok perspektif ortaya koymaktadır. Son olarak ODAP bünyesinde bulunan akademik danışma kurulumuza, medya ve iletişim danışma kurulumuza, ekip arkadaşlarımıza ve faaliyetlerimize kurum dışından destek sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Dr. Ali Semin

Orta Doğu, Avrasya ve Asya Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP) Kurucu Direktörü