Hakkımızda

Biz Kimiz?

Orta Doğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP) 2021’de kuruldu. ODAP; tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket ederek siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürüten bir düşünce kuruluşudur.

Misyonumuz

ODAP Platformu, farklı disiplinlerden araştırmacılar arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırarak disiplinlerarası etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra faaliyet alanıyla ilişkili konularda ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. Bu bağlamda küresel ve bölgesel meseleleri geniş bir bakış açısıyla ele alıp analiz etmek, sorun çözücü yaklaşımlar geliştirmek ve devlet politikalarında karar alma süreçlerinde rasyonel politika önerileri sunmak da platformun amaçları arasındadır.

Vizyonumuz

ODAP, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda düşünce kuruluşlarının temel fonksiyonlarını ortaya koyarak Türkiye’ye “think tank” kültürünü benimsetmeyi hedeflemektedir.