ODAP Kimdir?

Orta Doğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP)

İLKELER

 • Olaylara ve sorunlara milli değerler çerçevesinde bakış açısı geliştirmek,
 • Disiplinler arası bakış ile bilimsel yöntemler üretmek,
 • Akademisyenlerin, diplomatların ve alanında uzman kişilerin bilgi birikiminden ve deneyimlerinden faydalanma,
 • Alana farklı görüşler ve özgün yaklaşımlar kazandırmak,
 • Bağımsız, bağlantısız ve esnek organizasyon yapısını korumak.

YÖNTEM

 • Bilgi ve tecrübeleriyle saygınlık kazanmış bilim insanları ile araştırmacıları bir organizasyon içinde bir araya getirerek bilimsel bir araştırma merkezi oluşturmak,
 • Dünyada ve ülkemizdeki siyasi, askeri, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmeleri takip etmek, merkezin çalışma kapsamındaki bilgi ve belgeleri içeren geniş bir veri tabanı oluşturmak, elde edilen bilgileri işlemek ve analiz etmek,
 • Türkiye’nin diğer ülkeler ile ikili ve çok taraflı ilişkileri çerçevesinde yaşanan siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyo-kültürel problemlere çözüm önerisi getirecek bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
 • Alan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim programları, toplantılar, çalıştaylar, paneller, konferanslar, kongreler, webinar serileri ve yuvarlak masa toplantıları düzenlemek,
 • Faaliyetlerimizi üniversiteler ve araştırma kurumları ile birlikte gerçekleştirerek bir anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmak,
 • Geleceğin akademisyenlerinin ve araştırmacılarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla staj imkânları sunmak,
 • İlgili kurumları ve kişileri çalışmalarımızdan haberdar etmek için bülten, rapor, dergi vb. yayınlar hazırlamak,
 • Bu amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlayacak her türlü teknik araç ve gereci temin etmek.

HEDEFLERİMİZ

 • Dünya güç merkezlerinin küresel çaplı ve bölgemize yönelik politikalarını analiz ederek dünyadaki ve bölgemizdeki muhtemel gelişmeleri saptamaya çalışmak,
 • Türkiye’nin jeopolitiğini uygun şekilde değerlendiren vizyonuna katkı sağlamak ve bu vizyona uygun projeler üretmek,
 • Dünyada değişen güvenlik anlayışını analiz ederek geleneksel ve yeni tehditlere yönelik güvenlik stratejileri geliştirmek,
 • Türkiye’nin Orta Doğu, Avrasya, Asya-Pasifik, Kafkaslar, Afrika, Orta Asya ve Balkanlar bölgelerinde etkinliğini artırmaya yönelik politikalar üretme ve uluslararası sorunlara çözüm önerileri getirme süreçlerine katkıda bulunmak,
 • Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak enerji, teknoloji ve ekonomi politikaları konusunda projeler geliştirmek.